maskharoN ko janaab hi likkha


hum ne is shaihr-e-deen-o-dualat meiN
maskharoN ko janaab hi likkha